Want to go
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20180502100346 4 7n5ahw.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Been there
 • 20200522221921 4 3o0cly.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200115012440 4 1wpt0m9.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Comment
 • 20200522221921 4 3o0cly.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Emel Dimitroglou Rizell

  Varning: kartan är missvisande. Vindskydett och leden ligger båda söder om vägen (och inte norr om den som det ser ut här).

  over 1 year