Sommarvägen och Hällvägen

To do:
  • Hiking
  • Riding
  • Trail running
Length: 14.5 km
Directions:

Kör riksväg 50 från Falun mot Söderhamn. Sväng höger i fyrvägskorset i Enviken och tag av mot Klockarnäs vid kyrkan. I trevägskorset mitt i byn Klockarnäs, sväng vänster och kör ca 1 km. En skylt på höger sida visar ledens startplats.

GPX File: Download GPX-file