Area main generic@2x Stavs äng

Vid Furusundsledens strand ligger Stavs äng som är ett Natuta 2000-område. Området är vackert med halvöppna marker och ädla lövträd. Utefter berget Kasens sluttningar växer ek och ask, hasselbuskar och hagtornssnår Här hittar man örter som strävlosta, lundelm, lundslok, underviol, storams och lungört. På sluttningen från ekbacken står örter som Jungfru marie nycklar, skogsnycklar och brudsporre. I kanten av ekbacken reser sig en imponerande, nästan tre meter hög runsten vänd mot havet. Stavviken är en liten skyddad vik med långgrund sandstrand. Vid viken finns en strandäng med smultronklöver och majviva.

Accessibility:
  • Area main near public transport@2x Near Public Transport
Directions:

På väg norrut utefter väg 276 stannar vid gården Munktorp, en busshållsplats ligger precis här och en liten skylt talar om att det finns en runsten nere vid stranden. Parkera bilen väster om vägen, mittemot Munktorp! Efter en knapp kilometers promenad i kanten av åkern kommer man ner till Stavs äng.