Area main naturalvalue@2x Väsby botaniska trädpark

I kvarteret Hasselskogen utvecklas just nu ett så kallat ”arboretum”, en botanisk trädpark.

Hasselskogen är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen hit du också!

Skyltar med information om trädsorter För att underlätta och tillgängliggöra kunskap om träden finns skyltar vid ett antal träd, en skylt per art. Så småningom kommer en karta att göras så du kan hitta alla skyltar och därmed alla trädsorter som finns här. Illustrationerna på skyltarna är gjorda av den kände illustratören Bo Mossberg som bland annat har illustrerat Svenska floran och som också är Väsbybo sedan många år.

För er som inte hittar alla skyltarna eller av andra skäl inte kan komma ut i skogen har vi samlat alla skyltarna i en PDF-fil som du kommer åt genom att klicka på länken här nere.

To do:
  • Area main naturalvalue@2x Protected nature
Accessibility:
  • Area main stroller accessible@2x Stroller accessible
  • Area main near public transport@2x Near Public Transport
Address:

Ta buss 562 från Upplands Väsby station västra och kliv av vid hållplats Stora Väsby. Från busshållplatsen promenerar du sedan 150 meter i sydlig riktning på gång och cykelvägen i lindallén för att komma till Väsby botaniska trädpark.

Transport:

Ta buss 562 från Upplands Väsby station västra och kliv av vid hållplats Stora Väsby. Från hållplatsen promenerar du sedan 150 meter i sydlig riktning på gång och cykelvägen i lindallén för att komma till Väsby botaniska trädpark.

Directions:

Ta buss 562 från Upplands Väsby station västra och kliv av vid hållplats Stora Väsby. Från hållplatsen promenerar du sedan 150 meter i sydlig riktning på gång och cykelvägen i lindallén för att komma till Väsby botaniska trädpark.

Contact us

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Naturförvaltare

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

  • Xitdoqmczhs983jbl6rs

    Allemansrätten för ett hållbart nyttjande av naturen

    Upplands Väsby kommun Oct 31

    Har du koll på Allemansrätten? Öppna den bifogade pdf-filen för att komma till frågorna om Allemansrätten och skanna QR-koderna för att se en film som ger svar på frågan. Ett perfekt utbildningsmaterial som lärare och andra pedagoger kan använda för att skapa lärande om vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen. Frågorna kan också sättas upp som information vid idrotts- och fritidsanläggningar.