En film om Hälsans Stig

By Hälsans Stig 2020-08-18

Gå ut och gå på Hälsans Stig

Contact us

Ha lsansstiglogo    riksf rbundet hj rtlung

Peter Engholm

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans Stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se

Share