Forsla kärr med omgivningar - May 19, 2019 09:00

By Haninge 2019-05-15

Alldeles söder om höghusen i Brandbergen ligger ett av Stockholms läns fåtaliga rikkärr. Förr användes kärrmarken här till myrslåtter för att få in vinterfoder (hö) till djuren. Ängsmarker och andra slåttermarker hör, tack vare slåttern, till de artrikaste naturtyper vi har. Kom med på en guidad tur tillsammans med biolog Patrik Slimane som berättar om denna våtmark och det restaureringsarbete som görs. Vandringen tar cirka tre timmar. Ingen föranmälan. Ingen avgift. Ta med fika! Samling på parkeringen vid Svartbäcksskolan, Tyrestavägen. Arrangör: Haninge kommun

Contact us

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

Share