Huddingeleden i ord och bild - föredrag på bibliotek - September 25, 2019 18:00

By Huddinge 2019-09-04

Tillsammans med Richard Vestin tar vi oss längs valda delar av Huddingeleden. Med bilder och samtal plockar vi upp godbitar längs leden som förenar Huddinges samtliga 13 skyddade naturområden. Gratis. Biljettsläpp 18 september, max 2 biljetter per person. Kontakta huvudbiblioteket, tel. 08-535 305 00 eller e-post: huvudbiblioteket@huddinge.se.

Links

Share