Vinter i Tinnerö eklandskap - February 29, 2020 10:00

By Linköping 2020-02-14

Vinter i Tinnerö eklandskap Under vandringen söker vi djurspår och ser hur växterna övervintrar. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren. Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet. Samling: Parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kronor.

Links

Contact us

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Share