Motala Biologiska Förenings utflykt till Kärna Mosse. - June 30, 2019 09:00

By Motala 2018-12-12

Motala Biologiska Förenings utflykt till Kärna Mosse. Naturreservatet strax öster om Kärna kyrka hyser ett flertal orkidéarter men också andra intressanta kärlväxter och organismer. Områdets unika geologiska förutsättningar är upphovet till reservatsbeslutet. Medtag stövlar och matsäck. Samåkning från föreningslokalen kl 09.00 Ledare: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383 Arrangör: Motala Biologiska Förening

Contact us

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Share