Slåtter på Soldatängen - August 03, 2019 09:00

By Motala 2018-12-12

Slåttern är en höjdpunkt för vårt ängsarbete. Vi slår med lie och räfsar ihop det slagna. Redskapen finns på plats. Vi lär ut att använda dem på traditionellt sätt. Vi välkomnar alla, och att slå med lie är en upplevelse att ta vara på. Ta med fika. Vid rasten brukar vi bjuda på sång och musik, också en tradition. Den som missar första dagen får en ny chans samma tid lördagen den 10 augusti. Samling kl. 09.00 vid Soldatängen. Behöver du bilskjuts, kontakta Eva-Britt Kemmer, 070-691 64 37. Arrangörer: Motala Biologiska Förening och Naturskyddsföreningen

Contact us

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Share