Grottsafari med Motala Biologiska Förening. - September 22, 2019 09:00

By Motala 2018-12-12

Årets utflykt ägnas den södra länsdelen, där vi besöker kända och okända grottor, blockbildningar, håligheter och andra naturfenomen under en heldag. Medför därför riklig kost, ficklampa, hjälm och oömma kläder. Samling vid föreningslokalen kl. 09.00 för samåkning. Ledare; Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383. Arrangör: Motala Biologiska Förening Familjeanpassat.

Contact us

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Share