Bli reservatsskötare! - May 24, 2020 10:00

By Örebro 2020-01-23

Samling vid Naturens hus (busslinje 22)

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol har det tufft. Tag med handskar och hjälp till att bekämpa det kanadensiska gullriset! Vi bjuder på soppa och arbetsgemenskap. Arbetsledare: Nico de Laat, reservatsförvaltare. Anmälan till nico.de.laat@orebro.se senast 18 maj.

Contact us

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Share