Provtagningar på kommunens badplatser visar goda resultat

By Örebro 2019-07-17

Under sommaren tar Örebro kommun badvattenprover på alla våra kommunala badplatser.

Proverna för vecka 30 visar goda resultat på de flesta badplatser. Fyra badplatser har dock fått tjänligt med anmärkning vilket innebär att vi tar nya prover snarast. Dessa bad är Lången, Norra Vinön, Åsta och Dimbobaden. På dessa bad bör man bada med lite mer försiktighet tillsvidare. Långens provresultat visar nu tjänligt. Vi inväntar resultat på övriga badplatser.

Links

Contact us

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Share