Lillåspåret samt anslutningsspår till Venaspåret avstängt från och med 1 oktober 2019

By Örebro 2019-10-01

Under hösten och vintern 2019 renoverar Örebro kommun Lillåns motionsspår samt drar om delar av anslutningsspåret mellan Lillåspåret och Venaspåret. Arbetet innebär skogsavverkning, schaktning och elarbeten. Belysningen kommer ej att fungera som vanligt. Under denna tid är därför motionsspåren avstängda av säkerhetsskäl.

Vi hänvisar motionärer till Venaspåret samt kommunens övriga motionsspår.

Vi frågor kontakta servicecenter 019-211000

Contact us

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Share