Upprustning av utegym

By Täby 2019-06-11

Nya stockgym kommer att ersätta de gamla på Täby IP, Ensta krog och Skavlöten. De kommer att utökas med fler redskap och till viss del tillgånglighetsanpassas. Gymmen planeras att byggas hösten 2019.

Contact us

Taby logo

Sofia Wulff

Landskapsarkitekt, Täby kommun

Täby kontaktcenter 08-55 55 90 00

Share