Nytt utegym Roslags-Näsby

By Täby 2019-08-09

Ett nytt utegym av typen stockgym har anlagts i Roslags-Näsby. Gymmet ligger i anslutning till cykelparkeringen på västra sidan av stationen. Gymmet planeras flyttas permanent till Enhagsparken när Roslags-Näsby byggs ut.

Contact us

Taby logo

Sofia Wulff

Landskapsarkitekt, Täby kommun

Täby kontaktcenter 08-55 55 90 00

Share