Barnsjön och Prästängen – skogssjö och dagvattendammar - Lättvandrad guidning som även passar dig med barnvagn - September 17, 2019 10:00

By Tyresö kommun 2019-08-20

Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Sjön omges av granskog, hällmarkstallskog, hassellundar och mossrika våtmarker. I den lilla bäcken öster om sjön har bävern gjort ett dämme. Från skogen går vi över öppnare marker till dagvattendammarna på Prästängen med sina blomrika strandkanter. Vandringen avslutas på hällarna norr om Tyresö-Flaten. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km. Samling: Busshållplats Tyresö gymnasium kl 10.00 (buss 802, 824). Avslutning: Tyresö-Flaten (Härifrån är det knappt 10 minuters promenad till busshållplats Nyfors, buss 873)

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Share