Vildmarkskänsla i Solbergaskogen - Medelsvår till svår guidning med ett par knöligare partier - September 28, 2019 10:00

By Tyresö kommun 2019-08-20

Solberga-Bergholmsskogen är en liten pärla med mossklädda stenblock, grovstammiga tallar och fina granskogspartier med gamla lågor inbäddade i mossan. Vi vandrar på de karga hällarna med utsikt över Tyresö slott och Notholmen och ner längs Kalvfjärdens strand. En trolsk mossravin leder oss via fuktlövskogen till Lilla Tyresö där guidningen avslutas. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km. Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875).

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Share