Från Långsjön till Tyresö-Flaten längs Tyresån - March 10, 2020 10:00

By Tyresö kommun 2020-02-04

Lättvandrad guidning

"Så snart en sjö blev så stor att den tog sig något ut, smalnade den av till en å, och ån fick inte heller flyta lång sträcka, förrän den blev utvidgad till en sjö." Så beskriver Selma Lagerlöf den sörmländska naturen, sett med Nils Holgerssons ögon när han flyger fram på sin gåsrygg. Vandringen går i en barr- och blandskogsmiljö längs några av dessa sjöar och åar med fina vyer över Tyresta. På en udde i Långsjön finns ett mindre fort som är en del av så kallade korvlinjen och vid Gammelström kantas den slingrande ån av alrötter och mossklädda stubbar. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspause. Cirka 3 km. Samling: Busshållplats Liljegränd kl 10.00 (buss 820). Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén

Tyresö support

Share