Kvällsguidning: Gammelström och Tyresta – gammelskog och blomstermarker (Lättvandrad guidning) - May 19, 2020 18:00

By Tyresö kommun 2020-02-14

Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Här möts vi av Tyresta som är södra Sveriges största gammelskog med mossrika granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kulturmarkerna i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga ekar och blommande torrbackar och hällar. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl. 18.00 (buss 873). Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén

Tyresö support

Share