Vänta med vandring på Upplandsleden i östra delen av länet

By Länsstyrelsen i Uppsala län 2019-04-05

På grund av stormen Alfrida är delar av Upplandsleden i den östra delen av länet fortfarande svårframkomliga. Det ligger träd över leden, märkning kan ha försvunnit och det kan vara svårt att hitta tillbaka till leden när man rundat större mängder fallna träd. Träd som ligger i spänn, träd som hänger i andra träd och rotvältor kan vara farliga.

Skogsbolag och markägare arbetar hårt med att ta bort vindfällen. Leden kommer att röjas upp successivt under våren. På vissa sträckor kan det dock dröja. Vi lägger löpande ut mer information på Upplandsstiftelsen.se och Naturkartan.se

För närvarande rekommenderar vi inte vandring på etapperna: 6 Södersjön–Knutby 7 Knutby–Bennebol 8 Bennebol–Pansarudden 9 Pansarudden–Kolarmora 10 Kolarmora–Gimo 10:1 Risingeslingan 11 Gimo–Österbybruk 11:1 Dammledenslingan

Vill du vandra i östra Uppland välj gärna etapp 12:1 Floranslingan och etapp 8:1 Pansaruddenslingan.

Share