Länsstyrelsen gräver fram sand för att gynna bin

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2020-08-31

Måndag och tisdag vecka 36 arbetar Länsstyrelsen med att skapa öppna ytor med sand för att hjälpa pollinerande insekter. Arbetet sker i Stengärdets naturreservat söder om Kungsör och på Sveaskogs marker runt Riddarhyttan. Åtgärderna är en del av regeringens satsning för att gynna vilda pollinatörer.

Många insekter, svampar, blommor och andra växter är beroende av solbelysta öppna sandytor för sin överlevnad. Vissa arter, som praktbyxbiet, bygger sina bon där medan andra finner föda. Därför är det viktigt att bevara eller återskapa sådana ytor. Som en del i Länsstyrelsens uppdrag för att gynna vilda bin och andra pollinatörer ska nu flera sandblottor skapas i två kommuner i Västmanland. På flera begränsade ytor om cirka 10-20 kvadratmeter ska marktäcket tas bort för att få fram sanden. Arbetet utförs med hjälp av grävmaskin.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.