Klättra upp i utsiktstornet i Hälleskogsbrännan

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2018-02-23

Nu kan du se ut över trädtopparna i Hälleskogsbrännan. Bygget av utsiktstornet och flera andra anläggningar på besöksplatsen vid Grävlingsberget är färdiga. På toppen av Grävlingsberget står nu ett 13 meter högt utsiktstorn där du kan se långt ut över trädtopparna i naturreservatet. Från parkeringen upp till tornet slingrar sig en 300 meter lång spång. Spången är utrustad med ett räcke på ena sidan och en list för att förhindra avåkningar på den andra. Här finns ett vindskydd som dessutom kan fungera som uteklassrum. Vid vindskyddet finns en eldstad. Tre toaletter, varar två handikappanpassade, finns på plats. Två hittar du vid parkeringen och en vid vindskyddet.

Tänk på att spången upp till tornet kan vara hal, den sandas eller snöröjs inte.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share