Nu kan du besöka utsiktplattformen på Ängsö igen

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2020-11-06

Utsiktplattformen vid Dalins trädgård i Ängsö naturreservat har varit avstängd en längre tid. Under den här tiden har ett omfattande renoveringsarbete pågått. Men nu är arbetet klart och plattformen och grillplatsen bredvid som varit avstängda går åter att besöka.

Tidigare i år upptäcktes omfattande rötskador på plattformen och spången ut till plattformen. Nu har stora delar av träkonstruktionen bytts ut. De gamla delar som klarat sig ifrån röta har behållits och återanvänts. Du kan lätt se det eftersom de delarna har kvar patinan medan de nya plankorna är ljusa. Plattformen i dess nya skepnad har endast en våning, till skillnad från den gamla som hade två. Det innebär däremot att vindskyddet har blivit större och att det finns lite mer sittplats. Delar av räcket ut mot Grisfjärden har försetts med fönster.

Grillplatsen bredvid som också varit avstängd under renoveringsarbetet är sig lik. Möjligen kan du just nu notera att vedförrådet är fullt av spillvirke från bygget.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.