Skidtur i Bredmossen

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2019-02-05