Max 12 ton på vägen till Hälleskogsbrännan från Hörnsjöfors

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2019-02-20

På grund av tjällossning är maxvikten 12 ton för fordon som passerar in/utfarten till Hälleskogsbrännan från Hörnsjöfors.

Tyngre fordon kan köra in till Hälleskogsbrännan från entré Skräddartorp, men får vända vid Grävlingsberget.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share