”Kvitto på att det funkar”

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2019-05-24

Torsdagen den 16 maj genomförde Länsstyrelsen i Västmanlands län en naturvårdsbränning i naturreservatet Skommarmossen i Skinnskattebergs kommun. Bara ett par dagar efter bränningen fotograferade Markus Rehnberg, biolog på Länsstyrelsen i Västmanlands län, några sotsvarta praktbaggar som parade sig kring en plats där rök fortfarande steg upp från marken. Sotsvart praktbagge är en skalbagge som känner av rökdoften på långt håll och följer den. När den är nära brandplatsen har de värmesensorer som guidar dem rätt. På så vis tar sig ganska snabbt till platsen för att para sig och lägga ägg där.

-Vi såg att det dök upp flera olika insektsarter i området där vi genomförde bränningen ganska omgående efter att själva brandfronten passerat. Det känns jätteroligt, vi får ett kvitto direkt på att det funkar det vi gör, berättar Markus Rehnberg.

En annan art han hittade var barkbock. Barkbocken behöver inte elden på samma vis som den sotsvarta praktbaggen utan är istället beroende av det finns döda tallar.

En del i arbetet med naturvårdsbränningar är uppföljning och att dokumentera nyttan med bränningen, att ta reda på om det kommer brandgynnade insekter, växter, svampar och fåglar till platsen. Vissa arter tar längre tid på sig medan andra kommer innan lågorna har slocknat.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share