Vi bygger bostäder i Strömsholms naturreservat – för insekter alltså

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-03-23

Just nu pågår arbetet med att bredda riksväg 56 mellan Västerås och Kvicksund. Det innebär att flera träd längs med vägen har sågats ner. En del av de stockar från framförallt ek har vi tagit hand om. De har vi placerat ut på Billingen och Jordmarken i Strömsholms naturreservat. Förhoppningen är att stockarna ska locka till sig insekter som lever i gamla multnande träd. Men vi hoppas att även olika svampar, mossor och andra växter ska trivas på stockarna.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.