Tromb på Ängsö

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2019-09-09

Den 18 augusti drog en tromb in över naturreservatet Ängsö. Tromben fällde cirka 70 träd när den drog in över land. Lyckligtvis skadades varken människor eller tamdjur. Ett av Ängsös torp fick skador på flera av byggnaderna.

I en film som finns på Länsstyrelses YuoTube-kanal berättar Alf Ericson, som är reservatsförvaltare, om trombens framfart. Till exempel knäcktes ett träd och flög cirka 15 meter innan det landade.

Links

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share