Så jobbar Länsstyrelsen för att främja friluftslivet i länets naturreservat

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-05-12

Under förra året gjorde Länsstyrelsen många insatser för att underlätta för friluftslivet i Västmanlands naturreservat. Till exempel har vi underhållit och röjt miltals av länets leder, lagat och byggt nya spångar, renoverat och byggt nya eldstäder och rastplatser.

 • Under 2020 såg vi att besökstrycket ökade i flera av länets naturreservat. Förutom att utforska Hälleskogsbrännan ville besökarna gärna till reservat med bad- och grillmöjligheter som till exempel Ängsö. Det gjorde att vi satsade på att genomföra en kampanj i sociala medier och i friluftsguiden Naturkartan för att besökare skulle hitta till andra reservat, säger Mårten Berglind, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Exempel på åtgärder som genomfördes i Västmanland 2020:

 • Nya spångar i bland annat Asköviken, Hälleskogsbrännan och Kuggenäs.
 • Nya stigar och skyltar i bland annat Ramnässkogen, Trollbo, Ulvsbomuren och Grisnäs.
 • En digital återinvigning av en fågelplattform på Ängsö som rustats upp och byggts om. Eventet livestreamades men kunde också ses i efterhand.

En lista för att kryssa naturreservat man besökt togs fram. Krysslistan finns nu i en uppdaterad version där nybildade naturreservat finns med.

 • Ett viktigt arbete vi utför är att fylla på ved vid vissa grillplatser. Under 2020 gick det åt nästan 50 kubikmeter ved i länets naturreservat. Det blir många brasor och grillade korvar på det, säger Mårten Berglind.

Viktigt med kunskap när fler besöker naturen

Att besöken ökat i naturreservaten märks på större åtgång av ved, fler bilar på parkeringsplatserna och fler frågor från allmänheten. Att sprida kunskap och information är extra viktigt när fler besöker naturen.


Nu är det ett bra tillfälle att nå de som kanske inte är så vana naturbesökare med information om allemansrätten och vad som gäller i skyddade områden. I år ser vi att det är extra viktigt att sprida budskap om att parkera rätt, att ta hand om sitt skräp, att vi kan sprida ut oss och upptäcka områden med lägre besökstryck samt att hålla avstånd även ute, säger Stella Malmgren, handläggare på Naturvårdsverket.

 • Var det många som besökte samma område som du sist du var där? Då kanske du ska välja en annan tid eller dag för ditt besök för att undvika trängsel.
 • Upptäck nya områden. Fundera på om du kan välja ett annat område än det som är allra populärast – ett bra tillfälle att upptäcka nya platser? Du kan få inspiration på Länsstyrelsens webbplats eller i Naturkartan.
 • **Olika regler i olika områden. ** Kolla innan besöket upp vilka regler som gäller i det område du ska besöka. Skyddade områden kan ha speciella bestämmelser om till exempel eldning, tältning, hundar och cykling. Du hittar regler för alla naturreservat på Länsstyrelsens webbplats.
 • Undvik en full parkering. Välj ett annat naturområde om bilparkeringen är full eller fundera på om du kan cykla eller promenera istället för att ta bilen. En överfull parkering kan både vara en trafikfara och få stora konsekvenser för räddningspersonal vid en nödsituation.
 • Förbered dig på att kunna sitta utomhus. Det kan vara fullt i rastplatsen.
 • Ta hand om ditt skräp. Ha alltid med en påse för skräpet och ta med påsen hem om det inte finns papperskorg.

Läs mer:

· Checklista för ett hållbart friluftsliv

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.