Naturvårdsbränning öster om Seglingsberg

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-05-17

Under maj eller juni planerar Länsstyreslsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Fermansbo urskog och ekoparken Öjesjöbrännan. Syftet är att gynna olika arter som behöver brand för att överleva. Totalt ska 4,5 hektar skog brännas.

När sker bränningen?

Det är svårt att i förväg exakt planera tidpunkten för en naturvårdsbränning. Vind, regn och mängden fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta. Planen är att bränningsarbetet ska genomföras någon gång i slutet av maj eller i början av juni. Den dag bränningen sker kommer vi bland annat att meddela detta på vår webbplats, i våra sociala medier och med ett pressmeddelande.

Var genomförs naturvårdsbränningen?

Naturvårdsbränningen kommer att genomföras i nordöstra delen av naturreservatet Fermansbo urskog och över gränsen in på Sveaskogs ekopark Öjesjöbrännan. 2013 genomförde vi senast en naturvårdsbränning i naturreservatet. Den platsen ligger nära det område som vi planerar att bränna i år.

Säkerhet

Länsstyrelsens naturvårdsbränningar är noga planerade för att säkerställa att branden inte sprider sig. Räddningstjänsten är alltid informerad innan antändning. Arbetet utförs av specialutbildad personal med stor erfarenhet av naturvårdsbränningar. Brandslang och vattenpumpar finns på plats under arbetet. En helikopter med släckutrustning står i beredskap vid området. Innan elden tänds kommer marken utanför bränningsområdet att genomdränkas med vatten för att skapa avgränsningar.

Marken tänds sedan på i smala remsor i det avgränsade området. En remsa får brinna ut innan nästa remsa tänds på. Elden brinner hela tiden mot vinden. På så vis styrs styrkan och intensiteten av branden. Skulle väderförhållandena ändras under arbetets gång avbryter vi och släcker lågorna.

I bränningsarbetet deltar cirka 10-12 bränningsutbildade personer från Länsstyrelsen och Sveaskog. Några tänder markremsorna. Andra spanar efter gnistor som eventuellt flyger ut från bränningsområdet. En sådan gnista släcks omedelbart genom att hälla vatten eller att stampa på den. Under hela arbetets gång vattnas marken utanför bränningsområdet. När lågorna har slocknat håller personal från Länsstyrelsen området under bevakning resten av dygnet och några dagar efter till dess ingen rök syns.

Varför genomförs en naturvårdsbränning?

I våra skogar finns ett stort antal växter, svampar, insekter och djur som är beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. En planerad naturvårdsbränning gör samma nytta för arterna som en oönskad skogsbrand. Den viktiga skillnaden är att naturvårdsbränningen är styrd och kontrollerad av brandutbildade naturvårdare.

En art som behöver brand är svedjenäva. Blommans frön behöver hettan för att kunna gro. Svedjenävans frön kan ligga i marken i över 100 år och vänta. Efter skogsbranden 2014 blommande tusentals svedejnävor inte långt ifrån det planerade bränningsområdet. Kanske går det att se svedjenävor blomma igen en tid efter bränningen.

Hur klarar sig djur och fåglar?

Innan en bränning rör vi oss mycket i området. Då stör vi djuren och de flesta drar sig undan. Djuren är också präglade att fly när de känner brandrök. Så de flesta djur klarar sig oftast bra.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.