Fyrbenta medarbetare i Strömsholms hagar

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-05-24

Nu är Länsstyrelsens fyrbenta medarbetare på plats i Strömsholms naturreservat. I några av hagarna går kossor vars arbetsuppgift är att äta gräs. En del av naturreservatets vandringsleder går igenom hagar med betesdjur. Det gäller framförallt i Billingen och Jordmarken.

Utan betande djur riskerar markerna att växa igen. Genom att äta hjälper korna oss att bevara kulturvärden och skapar bra förhållanden för de växter, insekter och djur som trivs i betade marker.

Betesdjur kan även finnas i hagar i andra naturreservat. Om det går betesdjur i hagarna finns informationsskyltar om detta på staketen.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.