Följ med till Stora Bastås

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-06-09

Stora Bastås vid Hjälmarens strand bildades i juni 2020 och är ett av länets nyaste naturreservat. I Stora Bastås växer en lövskog av bland annat ek, ask, lind och asp. Genom skogen går en stig. I en glänta vid vattnet kan du slå dig ner på en bänk och njuta av utsikten. På en liten höjd finns ett vindskydd med grillplats. Där möter vi Anders Bastås som i en film berättar om markerna och varför han ville att det skulle bli ett naturreservat.

I filmen medverkar även Länsstyrelsens naturvårdshandläggare Kristina Hanson som varit med i bildandet av Stora Bastås. Dessutom välkomnar landshövding Minoo Akhtarzand dig till naturreservatet.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.