Här kommer växterna tillbaka till den brandskadade skogen

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2015-09-15