Öringens livsmiljö upprustad i Bredmossen

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2016-09-09

Botten i Bjurforsbäcken i naturreservatet Bredmossen har tidigare slätats ut för att timmer lättare skulle kunna flottas där. Nu har delar av bäcken återställts till ett mer naturligt utseende, botten har gjorts ojämn, stenar har lagts ut i bäckfåran och döda träd har lagts tillbaka i vattnet. Idag strömmar vattnet fram i olika hastigheter, har mer syre i sig och stenarna skapar virvlar. Detta gör att fiskar som öring och olika vattenlevande insekter kommer trivas mycket bättre i bäcken i framtiden.

Arbetet med att förbättra livsmiljön i Bjurforsbäcken har gjorts av Avesta kommun tillsammans med Länsstyrelsen. Bredmossen är en stor så kallad högmosse som ligger både i Norbergs och Avesta kommuner.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share