Omfattande avverkning i Strömsholms naturreservat

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2016-09-26

I den så kallade Djurgårdsskogen i Strömsholms naturreservat har ett stort restaureringsarbete startat. Målet är att området ska få större likheter med hur äldre tiders djurgårdar såg ut. Granar ska tas ner och lövskog gallras. Restaureringen kommer bland annat att gynna den sällsynta läderbaggen.

Små och stora granar ska tas ner så att skogen blir öppen och ljus. Dessutom ska tät lövskog gallras och röjas för att skapa goda förutsättningar för skogsbete. Detta kommer gynna bland annat ek och läderbagge, men även andra växter och djur som för en tynande tillvaro i den nu mörka skogen. För att området även fortsättningsvis ska hållas öppen kommer den restaurerade marken i framtiden att betas av kor.

För att även säkra tillgången på lämpliga miljöer för de arter som trivs i skuggig granskog kommer en del av området att lämnas helt orört. Allt för att gynna så stor biologisk mångfald som möjligt, samtidigt som det skapas en större variationsrikedom av spännande miljöer för besökarna att vandra i.

Det förberedande arbetet har pågått i ett par veckor. Tisdagen den 27 september har det blivit dags skogsmaskiner att gå in i området

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share