Stort stöd för att skydda natur

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2016-10-03

Åttio procent instämmer helt i att det är viktigt att skydda natur. Två av tre instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit göra.

– Våra naturreservat innebär att värdefull natur bevaras men även att områden görs tillgänglig för naturupplevelser och inte minst friluftsliv. Det är förmodligen en förklaring till att invånarna tycker det är betydelsefullt att skydda natur, säger Mikael Proos på Länsstyrelsen.

Förra året besökte 2,4 miljoner människor någon av 29 Sveriges nationalparker, för landets drygt 4 400 naturreservaten saknas samlad besöksstatistik. Natur och grönområden har stor betydelse för människors välbefinnande. En aktuell rapport från EU:s Institute for European Environmental Policy visar att vistelse i naturområden minskar stress och psykisk ohälsa, ökar den fysiska aktiviteten hos både barn och vuxna och inverkar positivt på barns koncentrationsförmåga och självkänsla.

– Det är glädjande att så många tycker att det är viktigt att skydda natur. Det bidrar till att värdefulla marker och vatten och alla dess arter får finnas kvar. I förlängningen är detta inte bara bra för växter och djur utan även för oss själva och framtida generationer som får chansen att uppleva dessa fantastiska miljöer, säger Mårten Berglind på Länsstyrelsen.

Attityderna är i linje med regeringens ökade satsningar på skydd och skötsel av värdefull natur. Naturvårdsverket bedömer att antalet naturreservat som bildas kommer att dubbleras, från drygt 130 till runt 300 naturreservat per år under de närmaste åren.

Fakta undersökningen För andra året i rad har TNS Sifo på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt vad befolkningen anser om skyddad natur. Frågorna ställdes till de som känner till Naturvårdsverket (95 % av befolkningen). Undersökningen är en webbaserad enkät med slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 75 år som finns i TNS Sifos Onlinepanel. 441 personer har besvarat frågorna om skyddad natur.

Links

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share