Välbesökt pyssel i Strömsholm

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2016-11-21

Över 150 personer, stora som små, passade på att göra juldekorationer av granris i söndags. Riset som användes kommer ifrån de granar som tagits ner i Djurgårdsskogen under hösten. Åtgärden är en del i det naturvårdande restaureringsarbete som Länsstyrelsen genomför i Strömsholms naturreservat.

Redan en halvtimme innan utsatt tid började de första pysselsugna besökarna dyka upp vid slottsparkeringen i Strömsholm. Kransar formades till av tidningspapper, kläddes med granris och pyntades med röda band. Små knippen av ris fick en liten tomteluva. Granrisstjärnor och granrishjärtan skapades. Kreativiteten var på topp och den granrishög som Länsstyrelsen lagt fram fick fyllas på efter en dryg timme.

  • Normalt får du ju inte ta granris hur som helst, varken i naturreservat eller i annan skog. Så när vi nu tog ner granar för att återskapa gamla tiders miljöer i Djurgårdsskogen ville vi passa på att ta vara på en del av riset samtidigt som vi visar det naturvårdande arbetet. Extra roligt är det att så många kom och pysslade, säger Anna Fridén, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen.

Under hösten har små och stora granar huggits ner på en 17 hektar stor yta i Djurgårdsskogen. Dessutom har lövskogen gallrats. Arbetet har genomförts för att återskapa de betesmarker med stora träd som fanns här förr. Nu är området öppnare och förutsättningarna för en rad växter och djur som trivs i en sådan miljö har förbättrats. För att området ska hållas öppen även fortsättningsvis kommer marken i framtiden att betas av kor. En del arbete återstår efter avverkningen, till exempel ska nya skyltar sättas upp. Detta för att det ska bli lättare att hitta i områdets system av stigar.

På Länsstyrelsens i Västmanland Facebooksida hittar du fler bilder från pysseldagen.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share