Vitsippor blommar på Långholmen!

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2020-03-27

Länsstyrelsen arbetar med att samordna länets olika aktörer för att möta de utmaningar som smittspridningen av det nya coronaviruset ger. Vissa planerade aktiviteter har fått ställas in men de allra flesta fortsätter som vanligt. Bilden på vitsippan kommer från en av våra reservatsförvaltare som har besökt Långholmen i sitt arbete. Långholmen är en av öarna i naturreservatet Ridö-Sundbyholmsarkipelagen,.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.