Kommer du hitta en ny favorit?

By Länsstyrelsen i Västmanlands län 2017-09-27

Kohagen, Kråksten, Lindöberget, Vinnsjömossen och Årsbäcken är de senaste naturreservat som lagts in i Västmanlands naturkarta. I Kråksten kan du till exempel se länets högsta vattenfall och i Vinnsjömossen växer det svamp på bergknallarna i myrarna. Kanske blir något av de fem ditt nya favoritreservat!

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Share