Biskopstorp, Naturreservat

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Vägbeskrivning: Biskopstorp ligger nordost om Kvibille och söder om Slättåkra. Sväng av från E6:an mot Kvibille Haverdal. Kör mot Kvibille. Efter cirka 700 meter finns skylt mot Biskopstorp. Följ denna och kör cirka 1,6 kilometer. Sväng vänster före stora grustaget. Efter ytterligare 2,2 kilometer passerar du in över södra gränsen av reservatet. Det är även skyltat till naturreservatet från gamla E6:an mellan Halmstad och Falkenberg.

Fyra grusparkeringar finns i området, den största ligger vid Kronotorpet/Kroksjön. Här kan även en buss få plats. GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 56" Lon E 12° 53’ 28" (parkeringen vid Kronotorpet).

Kollektivtrafik: Hållplats "Kvibille", 800 meter från reservatets sydvästra del.

Contact us

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.