Steningekusten, Naturreservat

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Steningekusten delas mellan Halmstad och Falkenbergs kommuner. Bil: För att komma till kustdelen parkerar man lämpligen i Steninge vid vägskylt "naturreservat" eller vid Stensjöstrand i norra delen av reservatet (skyltat från kustvägen). Till inlandsdelen kommer du genom att svänga in på Glasbruksvägen mitt emot Steninge restaurang, för att därefter fortsätta på Hulabäcksvägen tills bautastenen och reservatsskylten syns på höger sida.

Flera parkeringsmöjligheter finns längs med kustvägen. GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 21" Lon E 12° 37’ 10" (norra parkeringen).

Kollektivtrafik: Buss går längs med kustvägen och stannar på flera ställen längs reservatet, till exempel hållplatserna ”Trastvägen”, ”Mannakull”, ”Glassvik” och ”Skipås”. För att nå reservatet Skipås kliv av på hållplats ”Skipås”, följ sedan Skipåsvägen i 700 meter, reservatet ligger på vänster sida.

Cykel: Kattegattleden går förbi reservatet och reservatsparkeringarna.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden

Contact us

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.