Want to go
Been there
Comment
  • Hanna

    Hela sträckan är ca 6 km

    over 3 years
  • Maria

    Vissa skyltar, exempelvis skylten vid Åkervägen/ Brandstationen, är solblekt vilket gör det svårt att se åt vilket håll pilen pekar. Skylten vid lekplatsen och utomhusgymmet vid Gångsätra är också missvisande då den pekar åt vänster trots att man ska gå till höger. Nästa skylt är lite för långt bort för att man ska veta åt vilket håll man ska gå. Vem kontaktar man angående skyltarna? Lidingö stad eller Hjärt- och lungfonden?

    over 4 years