Area main nature reserve@2x Gålö: Stegsholm

På norra Gålö ligger Stegsholm, som är ett av Haninges Natura 2000-områden. Stegsholm ingår även i Gålö naturreservat som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Med sina avsnörda havsvikar, betade strandängar och sitt vackra eklandskap är det ett av kommunens mest natursköna områden. I april och maj lyser mattor av vitsippor i lundarna och konvaljedoften är bedövande. Kanske ingen annanstans i kommunen växer så mycket Adam och Eva och gullvivor som på Stegsholm. På strandängarna spirar majvivor, sumpgentiana och orkidén ängsnycklar. Det omväxlande kulturlandskapet är också oerhört vilt- och fågelrikt. Näktergal, rosenfink och stenknäck är några av de fågelarter som trivs i det buskrika landskapet. Det unika eklandskapet är också livsmiljö för många hotade insekter, svampar och lavar.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
  • Area main nature@2x Recreation area
Directions:

Buss 845 från Västerhaninge station, avstigning vid Stegsholm eller buss 839 från Handen, avstigning vid Valsta, Ekbacken eller Gålövägen. Observera att buss 845, delar av året, måste beställas hos SL senast 3 timmar innan avfärd.

Contact us

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

  • Wdp8rsytsyqv0ew1txbs

    Gålös blommande eklandskap

    Haninge kommun 02 Jun 10:00

    Vi vandrar i ett av länets största hagmarksområden. Tack vare de betande djuren bjuds här på en mångfald av blommor. Hela området är som en mosaik av ekhagar, blandskog, strandängar och bergsknallar, där närheten till Östersjön hela tiden gör sig påmind. Naturguide Anna Petri vägleder och berättar. Ta med matsäck! Vi går cirka 4 km. Turen tar cirka 4 timmar. Ingen föranmälan. Ingen avgift. Samling vid naturreservatets parkering vid Stegsholms gård (Gålö naturreservat). B...