Bensåsleden

Current

Sommartid betar ibland kor vid leden genom byn Bensåsen. Det är tillåtet att gå igenom hagarna även då, men om det inte känns bekvämt går det att följa en grusväg runt området. Se karta.

To do:
  • Hiking
  • Trail running
Length: 19.0 km
Surface:

Mestadels stigar och gamla färdvägar. Asfalt i byn Garpenberg. Kan vara blött på vissa platser del av året.

Hills:

Brant stigning från Erkers-fars ort upp till Bensåsgruvan.

Parking:

Parkering i Garpenberg finns vid Garpenbergs kyrka eller Gammelgården. Parkeringsmöjlighet för enstaka bilar finns även i Bensåsen (efter den större vägen mellan Jälken och Högtjärn, inte på vägen upp till gården i Bensåsen). Vid Konnsjögården och Krokbäckens naturreservat finns plats för flertalet bilar.

Contact us

[email protected]

Telefon: 0225-340 00