Area main nature reserve@2x Gantofta naturreservat

Gantofta naturreservat ligger i den vackra Rååns dalgång. Den sammanlänkar två andra naturreservat; Rååns dalgång och Fjärestad-Gantofta. Åsträckan har i sin helhet höga värden både för biologisk mångfald och friluftsliv samt ur kulturhistoriskt och geologiskt perspektiv. Idag består reservatsområdet till största delen av betesmark med några lövdungar. En bro över Råån gör det möjligt att vandra på båda sidor av ån men bland betande djur under sommarhalvåret.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
  • Area main near parking@2x Near parking
  • Area main near public transport@2x Near Public Transport
Parking:

Parkering finns tillgängligt mitt emot Gantofta tågstation

Directions:

Med kollektivtrafiken kommer du lätt hit genom att ta pågatåget till Gantofta tågstation

Contact us

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

Ekolog

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00