Jordbodalen

To do:
  • Recreation area
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
  • Near Public Transport
  • Near toilet
  • Stroller accessible
Directions:

För att starta i den södra delen av dalen, kan du ta stadsbuss 3 eller 25 och hoppa av på hållplatsen Helsingborg Rågångsgatan Ö. Gå vidare i Sydvästlig riktning längst med en stig i cirka 100 meter för att komma in i området.

Om du önskar starta i den Östra delen av dalen, ta stadsbuss 7 eller 24 och hoppa av på Helsingborg Fältarpsvägen. Gå vidare ca 50 meter i Västlig riktning för att anlända till området.

Contact us

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00