Sandlågan - Svedjeholmen, Höga Kusten-leden etapp 12

Difficulty: Blue - medium
To do:
  • Hiking
Length: 11.6 km
Parking:

Liten parkering finns.

Transport:

Ingen bussanslutning till startpunkten.

Directions:

Etappstarten är vid parkeringen i Sandlågan. Startpunkt: 63.201077, 18.702010.