Entré Vidjavägen, Lännaskogens naturreservat

Accessibility:
  • Near parking
Facilities:
  • Entrance
  • Information
  • Parking
Directions:

Buss 833 från Farsta C till hållplats Hagvreten. Med bil: Kör Ågestavägen/Ågesta broväg mellan Huddinge och Farsta, sväng av mot Vidjavägen och fortsätt ca 3 km till entrén på vänster sida. Följ skyltning mot naturreservatet.

Contact us

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter