Korpbergets biotopsskyddsområde

To do:
  • Nature reserve

Contact us

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

  • Zaidguzjtp2mefhmbfu5

    Korpberget - viktigt biotopskyddsområde för friluftsliv och biologisk mångfald.

    Jun 05

    Vårbys vildmark – med Huddinges vackraste solnedgång Den gamla skogen på Korpberget är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt. Hotade arter och arter som signalerar värdefulla skogsmiljöer förekommer i hela området. Vilket visar att denna skog har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde. Hela området kring Korpberget med sin mångformiga natur och sina spår från forntiden är ett område för beundra...